Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

CRDF Global-Cyber Hygiene E-Learning courses

Ofrohen kurse për studentët lidhur me rregullat themelore për sigurinë e informacionit, Në kuadër të projektit CRDF Global. Kursi zbulon konceptin e sigurisë së informacionit, e cila është shumë e rëndësishme për përdoruesit e zakonshëm. Në të janë përshkruar kërcënimet kryesore në hapësirën e informacionit dhe metodat themelore për t’iu kundërvënë këtyre kërcënimeve.

Për tu regjistruar si dhe për më shumë informacion ju lutem drejtohuni: https://cybereducation.org/mc/index.php/usr/login/login

Lexo me teper (kliko)

Cyber Hygiene (Udhëzues)

Leave a Reply