DEPATAMENTI I GJUHËS DHE I LETËRSISË NË BASHËPUNIM ME KLUBIN “BOTA E RE” NË KORÇË PROMOVUAN ROMANIN “DASHURIA E KAPITENIT” DHE VËLLIMIN POETIK “NAFORA MËNGJESORE”

Në datën 20 prill 2018, në mjediset e Bibliotekës “Thoma Turtulli” të qytetit të Korçës, Departamenti i Gjuhës dhe i Letërsisë në bashkëpunim me klubin e shkrimtarëve “Bota e re”, organizuan promovimin e romanit “Dashuria e kapitenit”, të autorit nga Shkupi Resul Shabani, si dhe librit poetik “Nafora mëngjesore”, të autorit  maqedonas Koço Topuzovski. Në prezantimin e këtyre botimeve morën pjesë pedagogë e  studentë të këtij departamenti, krijues dhe miq të librit. Pedagogu, dr. Ersi Rusi dhe përgjegjësja e departamentit, prof. as. dr. Jonela Spaho, folën për vlerat letrare të këtyre botimeve duke analizuar edhe personazhe të veçantë të tyre.