Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

SHKËMBIMI I PËRVOJAVE DHE KRIJIMI I MUNDËSIVË PËR PRAKTIKAT E STUDENTËVE NË INSTITUCIONET SHËNDETËSORE TË GJERMANISË ËSHTË QËLLIMI I NËNSHKRIMIT TË MEMORANDUMIT TË BASHKËPUNIMIT MIDIS DEPARTAMENTIT TË INFERMIERISË DHE ACADEMY OF TRAINING AND EDUCATION “AUXILA”, GJERMANI

Në datën 16 maj 2023, në mjediset e Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane u nënshkrua memorandumi i bashkëpunimit midis departamentit të Infermierisë dhe Academy of Training and Education “Auxila” me qëndër në Gjermani. Marrëveshja u nënshkrua nga dekania e FSHNH, prof. as. dr. Sonela Stillo dhe përfaqësues i kwsaj Akademie, prof. as. dr. Gentian Stroni.

Gjatë takimit të zhvilluar palët shprehën gatishmërinë për bashkëpunim dhe kontribut të përbashkët në formimin e studentëve infermierë dhe mami.

Ata diskutuan mbi mundësitë pwr shkëmbime përvojash dhe përmirësimin e cilësisë në formimin e infermierëve, duke u krijuar studentëve të këtij Departamenti mundësi për zhvillimin e praktikave klinike dhe profesionale në institucione shëndetësore të Gjermanisë.

Leave a Reply