Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

"SCIENTIFIC RESEARCH, APPLICATION AND METHODS IN EDUCATION" –II INTERNATIONAL CONFERENCE DEVELOPED BY "FAN S. NOLI" UNIVERSITY, KORÇA, IN COLLABORATION WITH UNIVERSITYOF TIRANA , UNIVERSITY OF IOANNINA,GREECE , UNIVERSITY ST.KLIMENT OHRIDSKI BITOLA ,NORTH MACEDONIA , UNIVERSITY FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY,KOSOVO.

On September 11-12, 2021, at the Faculty of Natural Sciences and Humanities of the "Fan S. Noli" University was held the II International Conference "Scientific research, application and methods in education". In the plenary session, which was directed by the Deputy Dean, phd. Jordan Jorgji and the lecturer dr. Lorena Margo, greeted the rector of UNIKO, prof. dr. Dhimitri Bello. He congratulated FNSH(Faculty of Natural Sciences and Humanities) for organizing a conference of such dimensions and of a high quality. He further emphasized: “With the starting point of the scientific symposium on didactic problems developed in 2013, followed in recent years with two other international scientific conferences, a strong foundation of experience was created which together with the aim for further internationalization of FNSH as scientific research center, led to the first organization of this conference in May 2019 (RAEM 2019). Given the desire and willingness to strengthen academic cooperation with universities and scientific-research centers in EU countries, our main goal is to increase the reputation of the faculty that is the organizer , as well as of the "Fan S. Noli” University. This conference has about 41 papers and 80 authors and co-authors and I am firmly convinced that this conference will not only meet, but also exceed the expectations of such a format, with guaranteed success, where the speakers will bring perspectives on the problems in question, providing a valuable extract for the future. Also the Dean of FNSH, prof. as. dr. Sonela Stillo , wished good luck to this conference , She stressed that such activities further expand and strengthen inter-institutional cooperation. The conference was greeted by the Dean of the Faculty of Social Sciences, UT(University of Tirana), prof. dr. Edmond Rapti, who said that “Fan S. Noli” University is an institution valued for scientific research in the field of education. He expressed the conviction that the findings of this conference will bring scientific value in the development of the teaching profession. Also, the Deputy Rector for Academic Cooperation at the University of Ioannina, prof. dr. Minas Ι. Paschopoulos, wished good luck to the conference.The plenary session continued with three main speeches, where reported well-known personalities from the academic world in Albania and Greece. Initially, the rector of the University of Ioannina, prof. dr. Triantafyllos A.D. Almpanis reported on the topic "University of Ioannina:" “Academic Evalutation, Research and Innovative Activities & Collaborations with European Universities”. Then the Dean of the Faculty of Social Sciences at the University of Ioannina, prof. dr. Evangelia Karagiannopoulou reported the topic "The European University Initiative", and prof. dr. Enver Roshi, who presented the topic: "Epidemiological situation of Covid-19 in Albania". Afterwards, the works continued in parallel sessions, which continued on the second day of that conference.

Kjo konferencë ka rreth 41 kumtesa dhe 80 autorë dhe bashkautorë dhe kam bindjen e palëkundur se kjo konferencë jo vetëm do t`i përmbushë, por edhe do t`i tejkalojë pritshmëritë e një formati të tillë, më sukses të garantuar, ku kumtuesit do të sjellin këndvështrime për problemet në fjalë, duke dhënë një ekstrakt të vlefshëm për të ardhmen”.

Punime të mbara i uroi kësaj konference edhe dekania e FSHNH, prof. as. dr. Sonela Stillo. Ajo theksoi se veprimtari të tilla zgjerojnë dhe forcojnë edhe më tej bashkëpunimin ndërinstitucional.

Konferencën e përshëndeti më pas dekani i Fakultetit të Shkencave Sociale, UT, prof. dr. Edmond Rapti, i cili tha se Universiteti “Fan S. Noli” është një institucion i vlerësuar për kërkimin shkencor në fushën e edukimit. Ai shprehu bindjen se gjetjet e kësaj konference do të sjellin vlera shkencore në zhvillimin e profesionit të mësuesit. 

Gjithashtu, punime të mbara i uroi kësaj konference edhe zëvendësrektori për Çështjet e Bashkëpunimit Akademik në Universitetin e Janinës, prof. dr. Minas Ι. Paschopoulos.

Seanca plenare vijoi me tri kumtesat kryesore, ku referuan personalitete të njohura nga bota akademike në Shqipëri dhe Greqi. Fillimisht referoi rektori i Universitetit të Janinës, prof. dr. Triantafyllos A.D. Almpanis me temën “University of Ioannina: “Academic Evalutation, Research and Innovative Activities & Collaborations with European Universities”. Më pas referoi dekania e Fakultetit të Shkencave Sociale po në Universitein e Janinës, prof. dr. Evangelia Karagiannopoulou me temën “The European University Initiative”, si dhe prof. dr. Enver Roshi, i  cili prezantoi temën: “Epidemiological situation of Covid-19 in Albania”.

Më pas, punimet vazhduan në seanca paralele, të cilat vijuan edhe në ditën e dytë të kësaj konference.  

Leave a Reply

en_USEnglish