Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

AGJENCIA KOMBËTARE E KËRKIMIT SHKENCOR DHE INOVACIONITSHPALL THIRRJEN PËR APLIKIM PËR PROJEKTE TË INFRASTRUKTURËS SËKËRKIMIT SHKENCOR (PIKSH) PËR VITIN 2023

 • Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit shpall thirrjen për aplikim për
  “Projekte të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë” për vitin
 • Kjo thirrje mbështet projekt-propozime nga Institucionet Publike të Arsimit të Lartë
  Publik që kanë për objekt të veprimtarisë së tyre kërkimin shkencor.
  -Afati i fundit për aplikim është data: 30.04.2023
 • Sqarime më të hollësishme, lidhur me këtë thirrje ose me procedurat e aplikimit, të interesuarit
  mund të gjejnë këtu http://nasri.gov.al/drejtoria-e-programeve-kombetare-2/

Leave a Reply