Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

PËRMIRËSIMI I TEKNIKAVE NË PËRDORIMIN E PROGRAMEVE TË NDRYSHME GJATË PUNËS NË SHËRBIM TË STUDENTËVE DHE JO VETËM ISHTE QËLLIMI I TRAJNIMIT QË STAFI IT I UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” ZHVILLOI ME SPECIALISTË TË QENDRËS SË INFORMIMIT

Në datën 11 tetor 2022, në mjediset e Qendrës së Informimit u zhvillua një trajnim i thelluar në lidhje me teknikat që specialistët e kësaj qendre përdorin në punën e tyre të përditshme në lidhje me shërbimet që kjo Qendër ofron, si: dokumenta, diplomat, vërtetime të ndryshme, listë notash e shumë shërbime të tjera, për të cilat studentët mund të kenë nevojë gjatë zhvillimit të procesit mësimor, por edhe në përfundim të studimeve.

Leave a Reply