Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

NË FAKULTETIN E BUJQËSISË U PREZANTUA PROJEKTI ERASMUS + “STRENGTHENING TECHNOLOGICAL TRANSFER OFFICES IN ALBANIAN UNIVERSITIES”

Në datën 13 korrik 2021, në mjediset e Fakultetit të Bujqësisë u prezantua projekti Erasmus + “Strengthening technological transfer offices in Albanian Universities”, një projekt ky që angazhon stafin akademik, stafin administrativ, studentë të Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë, si dhe ndërmarrje private, kryesisht të profilit agro-ushqimor të rajonit të Korçës. Koordinatorja e projektit për Universitetin e Korçës, dr. Aldona Minga u shpreh se qëllimi i këtij prezantimi është edhe promovimi i Zyrës së Transferimit të Teknologjive në UNIKO, e cila do të ofrojë mbështetje këshilluese përmes trajnimeve në drejtim të zbatimit të produkteve të kërkimit shkencor në realitetin e ndërmarrjeve private, në mënyrë që këto të fundit të përmirësojnë shërbimet dhe produktet që ofrojnë. Për të pranishmit referuan z. Damiano Petruzzella (Instituti Akademik Mesdhetar, Bari, Itali), z. Vincenzo Fucilli (Sinagri- Kompania për Zhvillimin Rural, Kërkimin dhe Transferimin e Teknologjive në Bujqësi, pjesë e Universitetit “Aldo Moro”, Bari), znj. Ida Borelli (IBD Group- Tirana) dhe znj. Anna Maria Demarinis, Universiteti “Aldo Moro”, Bari). Trajnuesit vunë theksin mbi rëndësinë e bashkëpunimit mes institucioneve kërkimore-shkencore dhe bizneseve, në rajon dhe jo vetëm, në përshtatjen e praktikave më të mira në drejtim të zhvillimit të bujqësisë, duke sjellë shembuj dhe modele konkrete të zbatuara në realitetin italian.

Leave a Reply