Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

LIBRI “FUÇI BARUTI” I DRAMATURGUT DEJAN BUKOVSKI DHE I SHQIPËRUAR NGA MILENA SELIMI U PROMOVUA NË UNIVERSITETIN “FAN S. NOLI”

Në datën 27 prill 2023, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë organizoi promovimin e librit “Fuçi

Baruti” të dramaturgut nga Maqedonia e Veriut, Dejan Bukovski dhe të shqipëruar nga Milena

Selimi.

Kjo veprimtari u organizua në kuadër të nismës “Fqinjët përballë pasqyrës” në zbatim të

projekteve shumëgjuhësore mbështetura nga READ.

Në fjalën e tyre, prof. as. dr. Jonela Spaho, dekane e FEF dhe pedagogu, dr. Eris Rusi vlerësuan

këtë botim jo vetëm si një shpalosje e natyrës ballkanase, e kontradiktës dhe absurdit që gjallon

jetën e komuniteteve dhe kulturave në kontakt të vazhdueshëm me njëra-tjetrën, por edhe si një

tekst që shenjon edhe tejkalimin gjuhësor, për të shkuar pranë një realiteti mbi ngjashmëritë dhe

ndryshimet midis kulturës shqiptare dhe asaj maqedonase.

Pedagogu Eris Rusi, i cili u kujdes për botimin e librit, në fjalën e tij theksoi se dramturgu Dukovski zë një vend të rëndësishëm në Maqedoninë e Veriut si një nga dramaturgët më

të vlerësuar në panoramën e artit dramatik në Evropë. Në cilësinë e dëshmitarit konkret të luftës

dhe konflikteve në Ballkan, ai përshkruan pasojat e saj në një shfaqje të ndarë në

shtatë momente, secila e banuar nga një mikrokozmos grotesk personazhesh të dëshpëruar që

përfaqësojnë të gjithë potencialin shpërthyes të situatave përherë në prag të dhunës.

Përkthyesja e librit znj. Milena Selimi u shpreh se arsyeja kryesore pse zgjodhi këtë vepër për ta

sjellë në shqip është pikërisht për mesazhet universale që përcjell kjo dramë dhe njëkohësisht

shqipërimi i kësaj drame është një thirrje për teatrin për të përcjellë mesazhet socio-politike të

rajonit nëpërmjet vënies në skenë të saj.

Në këtë takim ishin të pranishëm edhe z. Vasil Seriovski kryetari i shoqatës “Sonce” dhe

znj Irena Toçi, drejtuese e Institutit të Librit dhe Promocionit.

Në kuadër të bashkëpunimit dhe koordinimit të punës me Institutin e Librit dhe Promocionit në

Shqipëri, i cili është pjesë e projektit READ, Rrjeti Rajonal për Diversitet Kulturor, organizata

“Aktivizmi Letrar dhe Kultutor” bëri të mundur botimin e dramës së autorit Dejan Dukovski në

gjuhën shqipe dhe tanimë organizata “Aktivizmi letrar dhe kulturor” do të mundësojë takime

letrare në rajonin e Korçës, duke i mëshuar faktit që ky rajon është në kufi dhe lidhje të ngushta

me dy botë dhe kultura në kontakt: Maqedoninë e Veriut dhe Greqinë.

Leave a Reply