Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane

Category

Në datën 22 dhe 24 maj 2023, studentët e  departamenteve Biologji – Kimi dhe Shkenca Sociale, Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, në kuadër të Ditës Botërore të Biodiversitetit (22 Maj) dhe të Ditës Evropiane të Parqeve (24 Maj) u angazhuan dhe kontribuan në Iniciativën Lokale për ruajtjen e Biodiversitetit në Rajonin Ohër-Prespë i...
Read More
Në datën 22 maj 2023, në Ditën e Biodiversitetit edhe departamenti i Biologji-Kimi-së, Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, Universiteti “Fan. S. Noli në bashkëpunim me Administrimin e Mbetjeve të Qarkut Korçë (KRWM) organizuan një veprimtari ndërgjegjësuese për mbrojtjen e mjedisit. Vullnetarisht studentët pastruan disa zona të ndotura në qytetin e Korçës, ndërsa nëpërmjet punimeve...
Read More
Në datën 16 maj 2023, në mjediset e Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane u nënshkrua memorandumi i bashkëpunimit midis departamentit të Infermierisë dhe Academy of Training and Education “Auxila” me qëndër në Gjermani. Marrëveshja u nënshkrua nga dekania e FSHNH, prof. as. dr. Sonela Stillo dhe përfaqësues i kwsaj Akademie, prof. as. dr....
Read More
Në datat 28-29 prill 2023, në Universitetin “Fan S. Noli” zhvilloi punimet Konferenca e 5-të Ndërkombëtare “Education Across Borders” (Arsimi Përtej Kufijve) me temë: “Innovative Education: Strengthening the Future” (Edukimi Inovator një Mjet për të Fuqizuar të Ardhmen), organizuar nga Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë, Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe i Shkencave Humane, Universiteti...
Read More
Në datën 28 prill 2023, Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, Universiteti “Fan S. Noli” zhvilloi ditën e hapur me temë: “Shkencat dhe TIK” organizuar nga departamenti i Informatikës dhe departamenti i Matematikë-Fizikës, në bashkëpunim me Universitetin “Aldo Moro” të Barit, Itali dhe me Shoqatën e Teknologjisë së Informacionit të Pulias. Fakulteti i Shkencave...
Read More
Në datën 12 prill 2023, në mjediset e Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane u zhvillua një leksion i hapur me studentë të departamentit të Infermierisë, nga asist. prof. Dimitros Theofanidis pedagog i departamentit të Infermierisë në International Helenic University, Geqi. Sipas Blendi Baze pwrgjegjws i departamentit tw Infermierisw, FSHNH, prof. Theofanidis ndodhet për...
Read More
Në datën 31 mars 2023 në mbyllje të “Pranverës Frankofone 2023”, Aleanca Franceze e Korçës në bashkëpunim me Universitetin “Fan S. Noli”, Bibliotekën Kombëtare dhe Gjimnazin “Raqi Qirinxhi” organizuan një veprimtari të përbashkët, ku u paraqit libri i prof. dr. Aleko Mingës “Homazh për katër ish-liceistë”. Me kontribut të shquar për zhvillimin tonë matematik.  ...
Read More
Në datën 25 mars 2023 në mjediset e Universiteti “Fan S. Noli” u zhvillua një tryezë e hapur me temë: “Matematika sot” e organizuar nga departamenti i Matematikës dhe Fizikës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane. Në këtë takim, ku ishin të pranishëm mësues të arsimit parauniversitar të Qarkut, Korçë përshëndeti edhe prof....
Read More
Në datën 21 mars 2023, Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane në bashkëpunim me Komitetin Shqiptar të Helsinkit zhvilluan Forumin e hapur me temë: “Të thyejmë së bashku mitin e mosndëshkimit të korrupsionit”. Takimi, ku ishin të pranishëm pedagogë e studentë të këtij Fakulteti u drejtua nga z. Lufti Dervishi, ndërsa fillimisht u...
Read More
Në datën 15 mars 2023 në mjediset e Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane u zhvillua leksioni i hapur me temë: “Kujdesi paliativ, sfidat dhe roli i profesionistëve të shëndetit në ofrimin e këtij shërbimi”, ku ishin të ftuara ekspertet në Kujdesin Paliativ, znj. Irena Laska dhe znj. Gerla Koleci. Ky leksion i organizuar...
Read More
1 2 3 6