Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
admin

By

Kjo thirrje financohet nga Këshilli Europian për Inovacionin (EIC), dhe do të shpërndahet gjatë dy viteve për start-up-et që kanë në fokus adresimin e disa prej problemeve më urgjente në botë.   Afati fundit për të aplikuar: 16/03/2023.   Për me shumë informacione drejtohuni : https://venturesthrive.eu 
Read More
PROCESI MËSIMOR PËR STUDENTËT E VITIT TË PARË TË PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË “MASTER PROFESIONAL” DHE “MASTER I SHKENCAVE” DO TË FILLOJË NË DATËN 21 NËNTOR 2022 SIPAS ORAREVE TË PUBLIKUARA NGA NJËSITË PËRKATËSE NË FAKULTETE DHE FAQEN WEB SUKSESE !
Read More
Organizers: ISSBS, Slovenia & TU Dresden, Germany In the framework of VALEU-X Project, on October 31, 2022 and November 1st, 2022 the International School for Social and Business Studies, Slovenia (ISSBS) and Technical University, Dresden (TUD) organized the Staff Training in “Fan S. Noli” University, Korçë, Albania. “Quality assurance (QA) in HE and the challenges...
Read More
PER VITIN AKADEMIK 2022 – 2023 Bazuar ne VKM Nr. 903, date 21.12.2016 “Per percaktimin e kritereve dhe perfitimin e bursave nga fondi i mbeshtetjes studentore per studentet e shkelqyer, studentet qe studiojne ne programe studimi ne fushat prioritare dhe studentet ne nevoje”, njoftojme se: Studentet mund te aplikojne per burse me dokumentacionin vertetues sipas...
Read More
In the framework of the ERASMUS+ DAYS, the academic staff and students of the Department of Marketing-Tourism at “Fan S. Noli” University held a meeting for the promotion of the results of one of the packages of the CBHE Erasmus+ project “Virtual Albanian European University Exchange”. During this activity, one of the good practices, implemented...
Read More
Buletini nr. 33 Permbledhja, Buletini nr. 33
Read More
Njoftohen studentët e vitit të dytë të progameve të studimit të ciklit të dytë master “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” se procesi mësimor do të fillojë në datën 24 Tetor 2022. Suksese për këtë vit akademik!
Read More
VALEU-X conference: Virtual Balkans. Virtual Collaborative Learning in Higher Education”: submit your contributions and register! The VALEU-X project presents the VALEU-X conference: Virtual Balkans: Virtual Collaborative Learning in Higher Education scheduled for November 30, 2022 at EPOKA University, Tirana, Albania. We invite researchers and practitioners to submit their research contributions and to join the Conference....
Read More
1 2 3 37