Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
11 Maj, 2022

Day

Në datën 11 maj 2022, Këshilli Studentor organizoi me gazetarin e njohur shqiptar, Marin Mema, leksionin e hapur për studentët e “Universitetit “Fan S. Noli”:   “Sfidat e vendit përballë ikjes së të rinjve dhe shpopullimit të vendit”. Gjatë këtij takimi studentët zhvilluan edhe një bisedë me gazetarin Mema, duke i bërë atij pyetje të...
Read More
Në datën 11 maj 2022, studentë nga të gjitha fakultete e Universitetit “Fan S. Noli” iu bashkuan nismës së studentëve të Departamëntit të Infermirerisë për të dhuruar gjak. Qysh në orët e para të mëngjesit dhjetra studentë iu drejtuan Bankës së Gjakut në qytetin e Korçës, duke vijuar kështu me veprimtaritë në kuadër të Javës...
Read More
Në datën 11 shkurt 2022 rektori i Universitetit “Fan S. Noli, prof. dr. Dhimitri Bello dhe Kryetarja e Qarkut, znj. Ana Verushi nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit midis Universitetit “Fan S. Noli” Dhe Qarkut Korçë. Marrëveshja institucionale u lidh me synimin për të nxitur bashkëpunimin në fushën e arsimit dhe ekonomisë, me qëllim realizimin e praktikës...
Read More