Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Nëntor 2021

Month

Në datën 6 nëntor 2021 në mjediset e Bibliotekës “Kongresi i Manastirit”, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë u prezantua libri i përkthyesit Sokol Çunga “Antologji e poezisë bashkëkohore greke”. Në këtë takim, i cili u organizua nga departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë në bashkëpunim me Klubin e Shkrimtarëve “Bota e re”, Korçë ishin të pranishëm...
Read More
Në datën 5 nëntor 2021, në Universitetin “Fan S. Noli” zhvilloi punimet Konferenca XVI Shkencore Ndërkombëtare “Arsimi dhe kultura në shoqërinë bashkëkohore”. Zëvendësrektorja për shkencën dhe projektet në Universitetin “Fan S. Noli”, dr. Benita Stavre, falënderoi pjesëmarrësit dhe në emër të 12 institucioneve bashkorganizatore dhe në emër të Komisionit Shkencor, deklaroi hapjen e punimeve të...
Read More
Në datën 3 nëntor 2021, Universiteti “Fan S. Noli” merr pjesë në panairin ‘EU4Education’, i cili organizohet në mjediset e Europe-House në Tiranë. Qëllimi i këtij panairi është informimi i studentëve dhe të rinjve për “Erasmus+ mobilities”. Në stendën e UNIKO, specialistë të Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë janë duke prezantuar dhe promovuar...
Read More
Në datën 1 nëntor 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti “Fan S. Noli” zhvilloi një tryezë të rrumbullakët në qendër të së cilës ishte studimi i dytë i realizuar nga zëvendësdekani, dr. Emil Frashëri në kuadër të iniciativës së Fakultetit të Ekomomisë për një përqasje bazuar te të dhënat, në funksion të rritjes së cilësisë së mësimdhënues...
Read More
1 2 3