KRITERET E PRANIMIT NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE

Pranimi i kandidatëve në programet e ciklit të parë (bachelor), për vitin akademik 2018-2019, në Universitetin “Fan S. Noli”,  do të bëhet sipas kritereve të mëposhtme:

1. Pragu minimal i notës mesatare të përgjithshme të pranimit të kandidatëve për programet e studimit sipas VKM Nr. 295, datë 10.5.2019 do të jetë nota 6.5, ndërkohë pragu minimal i notës mesatare të përgjithshme të pranimit në programet e studimit të fushës së mësuesisë për vitin akademik 2019-2020 do të jetë nota 7.5;

2. Nota mesatare e përgjithshme përfshin (mesataren e tre viteve të arsimit të mesëm + mesataren e maturës / Maturës Shtetërore);

3. Nota mesatare e kandidatit mbi këtë prag do të ekuivalentohet me 50, 70 ose 100% të vlerësimit të dosjes së kandidatit, në varësi të programeve të studimit.

4. Nota mesatare e gruplëndëve të profilit përfshin notën mesatare të gruplëndëve të profilit të çdo programi studimi dhe ekuivalentohet nga 30-100% të vlerësimit të dosjes së kandidatit.

5. Programet e studimit 2-vjeçar me karakter profesional nuk kanë kriter pranimi notën mesatare.
 

  VITI AKADEMIK 2018-2019

  VITI AKADEMIK 2019-2020

  VITI AKADEMIK 2020-2021
 


 VKM për përcaktimin e notës mesatare për vitin akademik 2019-2020


 

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com