Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Fakulteti i Bujqesise

Category

Në datën 24 nëntor 2021, në mjediset e Fakultetit të Bujqësisë u zhvillua workshopi me temë: “Efektet e pandemisë të Covid-19 në zhvillimin e qëndrueshëm dhe punësimin e të rinjve të zonave rurale të rajonit të Korçës”. Në takim morën pjesë drejtues të Universitetit dhe Fakultetit, pedagogë e studentë. Pedagogia, dr. Aldona Minga bëri një...
Read More
Në datën 23 nëntor 2021, në mjediset e Fakultetit të Bujqësisë u zhvillua një tryezë e rrumbullakët me temë “Implementimi i programit mësimor DUAL (mësim & praktikë profesionale) në “Menaxhim Agrobiznesi”, i cili aplikohet për herë të parë sipas modelit evropian. Në fjalën e hapjes dekani i FB, prof. as. dr. Gjergji Mero theksoi se...
Read More
Nga data 6-10 shtator 2021, pedagogë të Fakultetit të Bujqësisë zhvilluan një vizitë në Bari (Itali) në kuadër të projektit “Rritja e transferimit të njohurive në sektorin ushqimor, duke forcuar Zyrat e Transferimit Teknologjik në universitetet e Shqipërisë” (TTO4FOOD), ku Universiteti i Korçës është partner. Pedagogët, dr. Aldona Minga (koordinatore e projektit) dhe msc. Kristi...
Read More
Në datën 13 korrik 2021, në mjediset e Fakultetit të Bujqësisë u prezantua projekti Erasmus + “Strengthening technological transfer offices in Albanian Universities”, një projekt ky që angazhon stafin akademik, stafin administrativ, studentë të Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë, si dhe ndërmarrje private, kryesisht të profilit agro-ushqimor të rajonit të Korçës. Koordinatorja e projektit për...
Read More
Ekonomia Didaktike Ekperimentale, EDE pranë Fakultetit të Bujqësisë, Universiteti “Fan S. Noli” ka një sipërfaqe toke prej rreth 15 ha, ku realizohen orët e praktikës mësimore të studentëve të këtij fakulteti. Në të kultivohet gjithë gama e gjerë e kulturave bujqësore, si ajo e bimëve te arave, pemëve frutore, kulturave foragjere dhe perimore, teknologji të...
Read More
Në datat 9-10 mars 2021, në kuadër të akreditimit të programit të studimit “Bachelor” në “Agroushqim”, ekspertët e vlerësimit të jashtëm zhvilluan takime online me pedagogë, studentë, si dhe punonjës të stafit ndihmësakademik të UNIKO. Sipas programit të dërguar nga Agjencia për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), gjatë takimeve virtuale ekspertët, nëpërmjet...
Read More
Në datën 10 qershor 2020, u zhvillua ceremonia e vlerësimit të prof. as. dr. Besnik Skënderasi, përgjegjës i Departamentit të Agronomisë me certifikatë mirënjohjeje, me rastin e 60- vjetorit të lindjes. Në fjalën e hapjes dekani i Fakultetit të Bujqësisë, prof. as. dr. Gjergji Mero, vlerësoi profesor Besnik Skënderasin për kontributin e tij si drejtues...
Read More
1 2