Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
30 Qershor, 2021

Day

Ekonomia Didaktike Ekperimentale, EDE pranë Fakultetit të Bujqësisë, Universiteti “Fan S. Noli” ka një sipërfaqe toke prej rreth 15 ha, ku realizohen orët e praktikës mësimore të studentëve të këtij fakulteti. Në të kultivohet gjithë gama e gjerë e kulturave bujqësore, si ajo e bimëve te arave, pemëve frutore, kulturave foragjere dhe perimore, teknologji të...
Read More
Në datën 30 qershor 2021, rektori i Universitetit “Fan S. Noli”, prof. dr. Dhimitri Bello, zhvilloi një takim me stafin akademik e ndihmësakademik të Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, gjatë të cilit bëri emërimin e prof. as. dr. Sonela Stillos si dekane të këtij fakulteti. Ndërsa i uroi dekanes së re suksese në...
Read More