VENDIME SENATI

VENDIM SENATI PËR:  MIRATIMIN E KRITEREVE TË PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019

Shiko të plotë (kliko) (pdf)   

 
 

VENDIM SENATI PËR:  MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE ORGANIGRAMËS TË UNIVERSITETIT PËR VITIN 2018

Shiko të plotë (kliko) (pdf)   

 
 
 

VENDIM SENATI PËR:  MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË PROJEKTSTATUTIN E UNIVESITETIT

Shiko të plotë (kliko) (pdf)   

 
 
 
 
 

VENDIM SENATI PËR: NDRYSHIME NË STRUKTURËN E VITIT AKADEMIK 2018-2019

VENDIM SENATI PËR:  MIRATIMIN E KRITEREVE TË PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021

Shiko të plotë (kliko) (pdf)   

VENDIM SENATI PËR: MIRATIMIN E KUOTAVE TË PRANIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020 PËR PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË DHE TË DYTË

Shiko të plotë (kliko) (pdf)   

VENDIM PËR MIRATIMIN E DATAVE TË KONKURRIMIT TË TESTIT PRAKTIK PËR PROGRAMIN E STUDIMIT "BACHELOR" NË "EDUKIM FIZIK DHE SPORTE"

 
   

 

 1. VENDIM NR. 26, DATE 18.01.2019

 2. VENDIM NR. 37, DATE 24.01.2019

 3. VENDIM NR. 38, DATE 24.01.2019

 4. VENDIM NR. 89, DATE 13.02.2019

 5. VENDIM NR. 90, DATE 13.02.2019

 6. VENDIM NR. 97, DATE 21.02.2019

 7. VENDIM NR. 138, DATE 12.03.2019

 8. VENDIM NR. 139, DATE 12.03.2019

 9. VENDIM NR. 159, DATE 27.03.2019

 10. Nr. 381, date 12.07.2019

 11. Nr. 393, date 22.07.2019

 12. Nr. 394, date 22.07.2019
   
 13. Nr. 395, date 22.07.2019
   
 14. Nr. 397, date 22.07.2019
   
 15. Nr. 398, date 22.07.2019
   
 16. Nr. 399, date 22.07.2019
   
 17. Nr. 400, date 22.07.2019
   
 18. Nr. 401, date 22.07.2019
   
 19. Nr. 402, date 22.07.2019
   
 20. Nr. 413, date 30.07.2019
   
 21. Nr. 414, date 30.07.2019
   
 22. Nr. 415, date 30.07.2019
   
 23. Nr. 416, date 30.07.2019
   
 24. Nr.510, date 30.09.2019
   
 25. Nr. 511, date 30.09.2019
   
 26. Nr.534, date 10.10.2019
   
 27. Nr.535, date 10.10.2019
   
 28. Nr.557, date 18.10.2019
   
 29. Nr.626, date 25.11.2019