- Në vitin akademik 2018-2019 Fakulteti i Ekonomisë jep diplomë profesionale për programin profesional 2-vjeçar:

 1. Asistent Menaxher

- Në vitin akademik 2018-2019 Fakulteti i Ekonomisë jep diploma " Bachelor " për programet e studimit :

 1. Administrim Biznesi në Marketing
 2. Administrim Biznesi në Turizëm
 3. Financë-Kontabilitet
 4. Menaxhim
 5. Informatikë Biznesi
 6. Ekonomiks
 7. Biznes dhe Tregti

- Në vitin akademik 2018-2019 Fakulteti i Ekonomisë jep diploma " Master profesional " për programet e studimit :

 1. Financë-Kontabilitet
 2. Administrim Biznesi
 3. Marketing
 4. Turizëm
 5. Bankë dhe Sigurime

- Në vitin akademik 2018-2019 Fakulteti i Ekonomisë jep diploma " Master i Shkencave" për programin e studimit :

 1. “Master i Shkencave në "Financë" (vetëm viti II)

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com