ORARI MËSIMOR 2020 - 2021

Përditësimi i fundit: 15/02/2021

 

FAKULTETI I BUJQËSISË

BACHELOR

 Agroushqim
 Menaxhim Agrobiznesi
 Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë
 Inxhinieri Agronomike

MASTER PROFESIONAL

 Zhvillim i Integruar Rural
 Cilësia dhe Siguria Ushqimore
 Inxhinieri Agrare, Profili Hortikulturë

PROGRAME PROFESIONALE

 Menaxhim Biznesi Bujqësor
 Menaxhim Veterinar
 Teknika të prodhimit të farave dhe fidanëve

MASTER I SHKENCAVE

 Mjekësi e Bimëve


FAKULTETI I EDUKIMIT DHE FILOLOGJISË

BACHELOR

 Edukim Fizik dhe Sporte
 Histori-Gjeografi
 Mësuesi në Arsimin Fillor
 Mësuesi në Arsimin Parashkollor
 Gjuhë Angleze
 Gjuhë-Letërsi
 Gjuhë dhe Kulturë Frënge

MASTER PROFESIONAL

 Mësues për Arsimin Fillor V I
 Mësues për Arsimin Fillor V II
 "Mësues i Gjuhës Angleze" V I
 "Mësues i Gjuhës Angleze" V II
 "Mësues i Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë" V I
 "Mësues i Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë" V II
 "Mësuesi në Histori dhe Gjeografi" V I
 "Mësuesi në Histori dhe Gjeografi" V II

PROGRAME PROFESIONALE

 Edukim për Foshnjërinë dhe Fëmijërinë e Hershme
 Mbështetës Zyre për Komunikim Bibliotekë dhe Arkiv

MASTER I SHKENCAVE

 "Kulturë, Media dhe Editim" V I
 "Kulturë, Media dhe Editim" V II


FAKULTETI I EKONOMISË

BACHELOR

 Administrim Biznesi në Marketing
 Administrim Biznesi në Turizëm
 Financë-Kontabilitet
 Menaxhim
 Informatikë Biznesi
 Ekonomiks
 Biznes dhe Tregti
 Ekonomik VITI I
 Ekonomik VITI II
 Ekonomik VITI III

MASTER PROFESIONAL

 Financë-Kontabilitet
 Administrim Biznesi
 Marketing
 Turizëm
 Guidë Turistike
 Bankë dhe Sigurime

PROGRAME PROFESIONALE

 Asistent Menaxher

MASTER I SHKENCAVE

 "Financë"


FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE

BACHELOR

 Filozofi - Sociologji
 Administrim dhe Politika Sociale
 Teknologji Informacioni
 Matematikë-Informatikë
 Matematikë-Fizikë
 Infermier i Përgjithshëm
 Mami
 Biologji dhe Kimi

MASTER PROFESIONAL

 Sistemet Moderne të Telekomunikacionit dhe Teknologjitë e Internetit
 Infermieristikë
 Administrim Publik
 "Mësues në Matematikë dhe Informatikë-Fizikë"
 "Mësues në Biologji dhe Kimi"
 "Mësues në Shkenca Sociale"

PROGRAME PROFESIONALE

 Shërbim Social

MASTER I SHKENCAVE

 "Filozofi Sociale"