NJOFTIM NË KUADËR TË ZGJEDHJEVE PËR AUTORITETET DREJTUESE TË UNIKO

Sektori i Marrëdhënieve me Publikun dhe Promocionin i UNIKO, njofton se, në kuadër të fushatës për zgjedhjet e autoriteteve drejtuese të Universitetit “Fan S. Noli”, në faqen zyrtare të institucionit (www.unkorce.edu.al) do të krijohet një hapësirë e posaçme për procesin zgjedhor “UNIKO-Zgjedhje 2020”.

Pages