LISTA E STUDENTËVE TË UNIKO QË PËRJASHTOHEN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT, PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020

LISTA E STUDENTËVE TË UNIKO QË PËRJASHTOHEN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT, PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020, SIPAS VKM-SË NR. 269, DT. 29.03.2017 “PËR PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË INDIVIDËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET E PRANIMIT NË NJË PROGRAM TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË NJË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE OSE NË NJË PROGRAM TË STUDIMEVE PROFESIONALE, QË PËRJASHTOHEN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT”, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 617, DATË 19.11.2019, TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UNIKO

Lista e studentëve :

NJOFTIM PËR TË GJITHË STUDENTËT E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE (BACHELOR)

Të gjithë studentët e ciklit të parë të studimeve (BACHELOR), të përfshirë në listën e mëposhtme, deri më datë 06.12.2019, duhet të hapin një llogari bankare pranë bankave të nivelit të dytë (CREDINS) dhe të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Financës vërtetimin me numrin e llogarisë. Pas dorëzimit të numrit të llogarisë Drejtoria e Financës do të kryejë pagesën e bursave për secilin student.

Pages

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com