Këshilli i Studentëve të Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë

Këshillat e studentëve promovojnë dhe koordinojnë pjesëmarrjen e studentëve dhe përfaqësimin e tyre në organet drejtuese të universitetit, si dhe në strukturat mësimore-kërkimore dhe në ato të shërbimeve. Këshilli i Përgjithshëm i Studentëve të Universitetit “Fan S. Noli” dhe Këshilli i Studentëve të çdo Fakulteti zgjidhet me votim nga të gjithë studentët. Ai ka në përbërje të tij përfaqësues të studentëve nga të gjitha fakultetet. Këshilli Studentor shpreh mendime dhe propozime për të gjitha problemet me interes të përgjithshëm të universitetit, si: për planet dhe programet e studimeve, rregulloret për veprimtaritë mësimore, cilësinë e shërbimeve, zhvillimin e veprimtarive të ndryshme kulturore, artistike, sportive etj.

 


Struktura Drejtuese e Keshillit të Studentëve të FSHNH

Struktura Drejtuese e Këshillit të Studentëve të Fakultetit të Ekonomisë

Struktura Drejtuese e Këshillit të Studentëve të Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë

Struktura Drejtuese e Keshillit të Studentëve të Fakultetit te Bujqesise 

Struktura Drejtuese e Keshillit të Studentëve të Universitetit "Fan S. Noli"


 

KONTAKTE

Sara Metanj

Kryetare e Këshillit të Studentëve në Universitetin "Fan S. Noli" 

e-mail : metanjsara@gmail.com
 

Klaudio Spirollari

Nënkryetar i Këshillit të Studentëve në Universitetin "Fan S. Noli" 

e-mail: k.spirollari@yahoo.com

 

Erotida Sevo

Sekretare e Këshillit të Studentëve në Universitetin "Fan S. Noli" 

e-mail: sevo.erotida@yahoo.com

 

Kristi Bejko

Kryetar i Këshillit të Studentëve në Fakultetin e Bujqësisë

e-mail: kristibejko01@gmail.com

 

Marinela Bogdani

Kryetare e Këshillit të Studentëve në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë

e-mail: maarjodison9@gmail.com

 

Olsi Nune

Kryetar i Këshillit të Studentëve në Fakultetin e Ekonomisë

e-mail: olsinune@yahoo.com

 

Florenc Duhanxhiu

Kryetar i Këshillit të Studentëve në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Humane

e-mail: florenc40@gmail.com

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 822 42580

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

 

Te gjitha kontaktet