Në këtë godinë aktualisht ndodhen zyrat e Rektoratit si dhe stafit administrative. Fakulteti i Ekonomisë ofron hapësira bashkëkohore për mësimdhënie. Ky fakultet ka në dispozicion 22 salla leksionesh dhe seminaresh të pajisura me videoprojektorë, 3 laboratorë kompjuteri si dhe  

  • Laboratori i kompjuterizimit financiar, i cili përdoret si laborator didaktik, set 30 kompjutera
  • Laboratori i Hoteleri -Turizmit që funksionon si laborator didaktik dhe për punë kërkimore, ku nëpërmjet përdorimit të softwareve realizohet kryerja e orëve praktike.

Biblioteka e Fakultetit të Ekonomisë ofron një fond librash prej rreth 4100 titujsh, mbi 90% e të cilëve në gjuhë të huaj, si dhe rreth 10 tituj periodikësh.

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet