DEPARTAMENTI I GJUHËS DHE I LETËRSISË

Prof. as. dr. Jonela Spaho (Përgjegjës departamenti) (CV)

Prof. dr. Ali Jashari (Rektor i Universitetit) (CV)

Prof. as. dr. Anyla Saraçi (CV)

Prof. as. dr. Dion Tushi (CV)

Prof. as. dr. Elona Çeçe (CV)

Dr. Eris Rusi (CV)

Dr. Ilir Shyta (CV)

Dr. Liri Seitllari (CV)

Dr. Hysnie Haxhillari (CV)

Msc. Neli Naço (CV)

Msc. Olger Brame (CV)