DEPARTAMENTI I GJUHËVE TË HUAJA

Dr. Benita Stavre (Përgjegjës departamenti)

Prof.as. dr. Pavllo Cicko (Dekan i Fakultetit)

Doc. Vasilika Pojani (Përgjegjëse e Grupit mësimor të Gjuhësisë)

Doc. Robert Stratobërdha

Dr. Lindita  Kaçani

Dr.  Alda Cicko

Dr. Alma Karasaliu

Phd. Daniela Stoica

Dr. Dorela Konomi

Dr. Edlira Xega

Dr. Erinda Papa

Dr. Eriola Qafzezi

Dr. Fabiola Kadi

Dr. Juljana Çyfeku

Dr. Lorena Robo

Dr. Olsa Pema

Dr. Suela Koça 

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet