DEPARTAMENTI I AGRONOMISË

 

  • Programi i studimit:  Inxhinieri agronomike 

Ky program synon të përgatisë specialistë të fushës së teknologjisë së prodhimit bimor të nivelit të parë, të cilët mund të punësohen në sektorë të ndryshëm si Drejtoritë e Bujqësisë dhe Ushqimit, Qendrat e Transferimit të Teknologjisë, specialistë pranë komunave, në fermat private, shkollat e mesme profesionale, banka, administratë publike etj.

 

GRUPI MËSIMOR  I HORTIKULTURËS si pjese përbërëse e këtij departamenti mbulon:

  • Programin e studimit: Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë

Ky program synon përgatitjen e specialistëve të kualifikuar, të aftë të përballen me sfidat e kohës për mbrojtjen e bimëve nga dëmtuesit dhe sëmundjet, si dhe mbrojtjen e integruar të tyre. Gjithashtu ky program synon të përgatisë specialistë të aftë në fushën e pemtarisë, vreshtarisë dhe perime, për ti shërbyer më mirë nevojave që ka rajoni dhe më gjerë.

  1. Prof. as. dr. Besnik Skenderasi  (Përgjegjës departamenti)
  2. Prof. dr. Robert Damo
  3. Prof. as. dr. Nikollaq Roshanji
  4. Prof. as. dr. Ilir Niçko
  5. Prof. as. dr. Robert Naçi
  6. Prof. as. dr. Nevruz Zeka
  7. Dr. Pirro Icka
  8. Alketa Grabocka (Sekretare-laborante)

 

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com