“NJË DITË PËR GJUHËN TONË”–VEPRIMTARI E ORGANIZUAR NGA BIBLIOTEKA SHKENCORE E UNIKO NË BASHKËPUNIM ME SHKOLLËN 9-VJEÇARE “MËSONJËTORJA E PARË SHQIPE” NË KUADËR TË DITËS NDËRKOMBËTARE TË GJUHËS AMTARE

Albanian

FAKULTETI I EKONOMISË I UNIKO NË BASHKËPUNIM ME DEPARTAMENTIN E SHKENCAVE EKONOMIKE TË “ALBANIAN UNIVERSITY” ZHVILLUAN KONFERENCËN KOMBËTARE STUDENTORE ME TEMË: “IMPLEMENTIMET MENAXHERIALE NË MODELET E REJA TË TË BËRIT BIZNES”

Albanian

DITA E VËLLAZËRISË MES NJERËZVE- PEDAGOGË TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE ISHIN TË FTUAR NË NJË TAKIM ME NXËNËS E MËSUES TË KOLEGJIT “PREKA”, KORÇË

Në datën 4 shkurt 2021, nxënës dhe mësues të Kolegjit “Preka” në Korçë organizuan një takim me rastin e ditës së Vëllazërisë mes Njerëzve, e caktuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara si dita ndërkombëtare për forcimin e paqes në botë dhe për bashkëjetesën mes njerëzve. Në takim ishin të ftuar pedagogët e Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane të Universitetit “Fan S. Noli”, dr. Jordan Jorgji dhe dr. Eriseld Kalemaj.

Albanian

STUDENTËT E UNIKO, KRENAR MYRTEZA DHE FLORENC DUHANXHI KRIJUAN PLATFORMËN “DISCOVER KORCA”, NJË GUIDË E PËRGJITHSHME PËR ORIENTIMIN E VIZITORËVE DHE TURISTËVE QË VIJNË NË RAJONIN E KORÇËS

Albanian

AKREDITIMI I PROGRAMIT TË STUDIMIT “BACHELOR” NË “ADMINISTRIM DHE POLITIKA SOCIALE”-EKSPERTËT E VLERËSIMIT TË JASHTËM ZHVILLUAN TAKIME ONLINE ME PEDAGOGË, STUDENTË DHE PUNONJËS TË STAFIT NDIHMËSAKADEMIK TË UNIKO

Albanian

CEREMONIA E PËRURIMIT TË FONDIT NOLIAN HAPI SIPARIN E VEPRIMTARIVE NË KUADËR TË 50-VJETORIT TË THEMELIMIT TË UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”

Albanian

STUDENTËT E FSHNH NDËRMORËN NJË NISMË NDËRGJEGJËSUESE DUKE U BËRË DISA DHURATA SIMBOLIKE FËMIJËVE TË SHTËPISË SË FOSHNJËS “LULET E VOGLA”, KORÇË

Albanian

REKTORI I UNIKO, PROF. DR. DHIMITRI BELLO DHE KONSULLJA E PËRGJITHSHME E GREQISË NË KORÇË, ZNJ. MAGDALINI NIKOLAU ZHVILLUAN NJË TAKIM ME FOKUS BASHKËPUNIMIN MIDIS UNIVERSITETEVE RAJONALE

Albanian

STUDENTËT E PROGRAMIT TË STUDIMIT “MBËSHTETËS ZYRE PËR KOMUNIKIM, BIBLIOTEKË DHE ARKIV” DO TË ZHVILLOJNË PUNË VULLNETARE PRANË INSTITUCIONIT TË PREFEKTIT TË QARKUT KORÇË

Albanian

UNIKO DHE BASHKIA E KORÇËS ZHVILLUAN NJË TAKIM NË KUADËR TË BASHKËPUNIMIT NË PROGRAMIN E ICT

Albanian

Pages