DITA NDËRKOMBËTARE E FILOZOFISË

Albanian

STAFI I REKTORATIT TË UNIKO I BASHKOHET NISMËS “KOVAT BLU” NË NDIHMË TË TË MOSHUARVE TË VETMUAR NË KORÇË

Albanian

U PROMOVUA NË UNIKO LIBRI “MIQËSI NËPËR KOHËRA”-PËRBASHKËSI SHQIPTARO-RUMUNE E AUTORËVE MIRCEA PERPELEA DHE MARCEL N. POPESKU

Albanian

U ZHVILLUA NË UNIKO TAKIMI KOORDINATIV MIDIS UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” DHE DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE

Albanian

AUTORITETE DREJTUESE TË UNIKO PRITËN NË TAKIM PËRFAQËSUES TË QENDRËS SË KOORDINIMIT KUNDËR EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM

Albanian

UNIKO DHE UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI”, VLORË ZHVILLUAN NJË VEPRIMTARI TË PËRBASHKËT SPORTIVE NË KUADËR TË BASHKËPUNIMIT MES DY INSTITUCIONEVE

Albanian

FSHNH ORGANIZOI TRYEZËN E RRUMBULLAKËT: “PËRGATITJA DHE EDUKIMI I TË RINJVE QË TË PËRBALLEN ME FENOMENET E EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM”

Albanian

PROF. DR. BARDHYL MUSAI PROMOVOI NË UNIKO LIBRIN E TIJ “ARSIMI SHQIPTAR NË DEMOKRACINË E BRISHTË”

Albanian

MËSIMI NË DISTANCË-UNIKO ZHVILLOI TRYEZËN E RRUMBULLAKËT NË KUADËR TË DITËVE ERASMUS+

Albanian

U ZHVILLUA NË UNIKO TAKIMI I KOMITETIT KOORDINATIV TË RRJETIT TË QENDRAVE PËR FORMIMIN E VAZHDUAR NË KUADËR TË PROJEKTIT ERASMUS+, TEAVET

Albanian

Pages