VENDIM REKTORATI PËR SHTYRJEN E AFATIT TË PAGESËS SË TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR TË GJITHË STUDENTËT E PROGRAMEVE TË STUDIMIT, BACHELOR DHE PROGRAMEVE 2-VJEÇARE PROFESIONALE, DERI NË DATË 31 MAJ 2021

TRI VEPRIMTARI SHKENCORE JUBILARE DHE PËRURUESE (Korçë, 19 prill 2021, ora 11.00, në sallën e videokonferencave dhe online në mjedise të tjera)

NJOFTIM PËR FILLIMIN E MËSIMIT PËR SEMESTRIN E DYTË VITI AKADEMIK 2020-2021

NJOFTIM PËR PLOTËSIMIN E FORMULARIT A1/ A1Z PËR MATURËN SHTETËRORE 2021

AKREDITOHEN TRE PROGRAME STUDIMI NË UNIKO

Pages