UNIKO QENDËR E AUTORIZUAR PËR MBROJTJEN E GJUHËS ANGLEZE: TOEIC L&R DHE TOEFL ITP

NJOFTIM PËR PROVIMIN E GJUHËS SË HUAJ: TESTI APTIS

Njoftohen të gjithë studentët dhe të interesuarit e tjerë, se pranë Universitetit “Fan S. Noli” mund të japin provimin ndërkombëtar të Gjuhës Angleze APTIS, i cili ofrohet nga BRITISH COUNCIL.

Ky provim është i njohur dhe certifikuar nga Ministria e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë.
Testi APTIS ka vlerë të PËRHERSHME.
Testi do të zhvillohet në kompjuter personal.

Tarifa për këtë provim është:

NJOFTIM PËR SHTYRJE TË AFATIT TË PAGESËS SË TARIFËS SË STUDIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020

Të dashur studentë të Universitetit “Fan S. Noli”!
Ju njoftojmë se afati i pagesës së tarifave të studimit për vitin akademik 2019-2020 është shtyrë deri në datën 25 shtator 2020. Studentët, të cilët nuk kanë kryer ende pagesën e tarifës, lutemi ta kryejnë brenda afatit të përcaktuar.
Faleminderit!

Pages