Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

MBËSHTETJE PËR STUDENTET

UDHËZIM NR. 30, DATE 4.11.2022

FORMULAR APLIKIMI


VKM Nr. 386, datë 1.6.2022 (PDF)

për miratimin e fushave dhe të programeve të studimit, që përbëjnë prioritet kombëtar dhe mbështetjen financiare të studentëve të shkëlqyer e të studentëve, që ndjekin këto programe në institucionet publike të arsimit të lartë.

Lexo në pdf..