Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Caption align here

Blog Full Both Sidebar With Frame

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine....
Read More
Në datën 6 qershor 2023, në mjediset e Rektoratit u zhvilluan trajnime për stafin akademik dhe ndihmësakademik në lidhje me publikimet shkencore. Trajnimet u ofruan nga Associate Professor, PhD. BetsAnn Smith, drejtor i programit të Doktoraturës në Lidership në Universitetin Shtetëror të Miçiganit, gjithashtu eksperte...
Read More
Në Universitetin “Fan S. Noli” prej datës 5 qershor 2023 filloi punimet Akademia Verore “Moscopoli, Vendlindja e Modernitetit në Ballkan”e organizuar nga Universiteti “Fan S. Noli” në bashkëpunim me Universitetin “Aristoteli” Selanik dhe Institutin Goethe. Në ceremoninë e hapjes së kësaj akademie përshëndeti rektori i...
Read More
Universiteti “Fan S. Noli” është bërë pjesë e Cobiss.al, i cili përfaqëson një sistem bibliografik të ndërtuar mbi platformën COBISS (Sistemi dhe Shërbimet e Përbashkëta Bibliografike Online). Në këtë sistem bibliotekat pjesëmarrëse janë të lidhura në rrjet bazuar në katalogimin e përbashkët si njëmodel reference...
Read More
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Drejtues i projektit: Prof.as.dr. Jonela Spaho, Dr. Eris Rusi Kohëzgjatja: 6 muaj Viti 2023 Qëllimi i projektit: Përmes këtij projekti bërthama e talenteve krijuese me studentë të Universitetit “Fan S. Noli” do të pasurohet me qasjet hulututuese shkencore të tyre,...
Read More
Departamenti i Financë-Kontabilitetit Drejtues i projektit: Prof.as.dr. Eleni Vangjeli Kohëzgjatja: 6 muaj Viti 2023 Qëllimi i projektit: Qëllimi i këtij projekti është të identifikojë potencialin prodhues të rajonit, tendencat, invesitimet kapitale si dhe problemet në lidhje me financimet nga institucione financiare të rritjes së cilësisë...
Read More
1 2 3 199