Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Akreditimi

VENDIMI I BORDIT TË AKREDITIMIT
Shiko të plotë (kliko) (pdf)          
 CERTIFIKATA E AKREDITIMIT
Shiko të plotë (kliko) (pdf)              
RAPORTI I VLERËSIMIT TË JASHTËM
Shiko të plotë (kliko) (pdf)    

Informacione për akreditimin institucional dhe të programeve të studimit (LINK)