Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
6 Shtator, 2021

Day

Nga data 6-10 shtator 2021, pedagogë të Fakultetit të Bujqësisë zhvilluan një vizitë në Bari (Itali) në kuadër të projektit “Rritja e transferimit të njohurive në sektorin ushqimor, duke forcuar Zyrat e Transferimit Teknologjik në universitetet e Shqipërisë” (TTO4FOOD), ku Universiteti i Korçës është partner. Pedagogët, dr. Aldona Minga (koordinatore e projektit) dhe msc. Kristi...
Read More