Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
8 Korrik, 2021

Day

Në datën 8 korrik 2021, në mjediset e Rektoratit të Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë u zhvillua një takim mes përfaqësuesve të Qendrave të Karrierës të Universitetit “Haxhi Zeka”, Pejë dhe Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë. Në qendër të këtij takimi ishte bashkëpunimi mes Qendrave të Karrierës me qëllim rritjen e pjesëmarrjes së studentëve në...
Read More
Në datën 8 korrik 2021, në mjediset e Rektoratit të Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë u zhvillua një takim mes përfaqësuesve të Qendrave të Karrierës të Universitetit “Haxhi Zeka”, Pejë dhe Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë. Në qendër të këtij takimi ishte bashkëpunimi mes Qendrave të Karrierës me qëllim rritjen e pjesëmarrjes së studentëve në...
Read More