Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
10 Mars, 2021

Day

Në datat 9-10 mars 2021, në kuadër të akreditimit të programit të studimit “Bachelor” në “Agroushqim”, ekspertët e vlerësimit të jashtëm zhvilluan takime online me pedagogë, studentë, si dhe punonjës të stafit ndihmësakademik të UNIKO. Sipas programit të dërguar nga Agjencia për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), gjatë takimeve virtuale ekspertët, nëpërmjet...
Read More