Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
16 Dhjetor, 2020

Day

Në datën 16 dhjetor rektori i UNIKO, prof. dr. Dhimitri Bello dhe drejtorja ekzekutive e Institutit Shqiptar për Studime Ndërkombëtare (AIIS), znj. Alba Çela nënshkruan memorandumin e mirëkuptimit për kërkimin shkencor dhe bashkëpunimin në fushën e shkencave politike, ekonomike, shoqërore dhe ato të ligjit. Gjatë takimit të zhvilluar në mjediset e Rektoratit, ku ishin të...
Read More
Në datën 16 dhjetor në mjediset e UNIKO u zhvillua forumi i diskutimit me temë: “75 vite më pas-Përkujtimi i fundit të Luftës së Dytë Botërore” i organizuar nga Instituti Shqiptar për Studime Ndërkombëtare (AIIS), ku ishin të ftuar studiues dhe pedagogë të historisë dhe shkencave sociale të Universitetit të Korçës. Forumin e hapi drejtorja...
Read More