Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
2 Nëntor, 2020

Day

Në datën 2 nëntor 2020 në mjediset e Rektoratit u zhvillua një takim për koordinimin e punës midis UNIKO dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale (DPPI), në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit midis dy institucioneve. Qëllimi i këtij takimi ishte përcaktimi i detyrave dhe veprimtarive me studentët dhe stafin akademik për muajt në vijim....
Read More