Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
19 Dhjetor, 2016

Day

FACULTY OF NATURAL AND HUMAN SCIENCES SIGNED A COOPERATION AGREEMENT WITH THE FACULTY OF PHILOSOPHY OF THE UNIVERSITY “HASAN PRISHTINA” OF KOSOVO More…   THE ACADEMIC SENATE OF THE UNIVERSITY “FAN S. NOLI” AWARDED THE TITLE “DOCTOR HONORIS CAUSA” TO PROF. DR. GJERGJ SINANI More…
Read More
FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS DHE SHKENCAVE HUMANE NËNSHKROI NJË MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME FAKULTETIN FILOZOFIK TË UNIVERSITETIT  “HASAN PRISHTINA” KOSOVË Më shumë…   SENATI AKADEMIK I UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” NDEROI ME TITULLIN “DOCTOR HONORIS CAUSA” PROF. DR. GJERGJ SINANIN Më shumë…   SESION SHKENCOR ME RASTIN E 100 VJETORIT TE LICEUT KOMBËTAR NË KORÇË. ...
Read More