Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Bashkepunime

Category

Në datë 20 Maj, Universiteti i Korçës dhe Fondacioni Shqiptaro Amerikan për Zhvillim – AADF, nënshkruan një memorandum bashkëpunimi në kuadër të Programit READ (Research Expertise from the Academic Diaspora). Kjo marrëveshje e përbashkët ka për qëllim rritjen e kapaciteteve institucionale dhe cilësisë së kërkimit shkencor. Ajo konsiston në krijimin e një bashkëpunimi të qëndrueshëm...
Read More
Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” Universiteti i Tiranës Universiteti Bujqësor, Tiranë (UBT) Albanian University, Fakulteti i Shkencave Shoqërore Universiteti i New York-ut, Tiranë Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë Kolegji Universitar TBU – Tirana Business University Universiteti “Marin Barleti” Kolegjit Universitar “Logos”, Tiranë Universiteti i Sporteve, Tiranë “Nehemiah Gateway” University, Poradec             *      *        *  Akademia e...
Read More
CIHEAM-IAMM- International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies-Mediterranean Agronomic Institute Montpellier  University of Porto, Portugal “St Kliment Ohridski” University, Sofia, Bugaria University of Library Studies and Information Technologies SULSIT, Sofia, Bulgaria  University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria “Neofit Rilski” University, Blagoevgrad, Bulgaria “St. Cyril & Methodiuus” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria Agricultural University...
Read More
sqAlbanian