Emri : KLAUDJA

Mbiemri : XHAHOLLI

Fakulteti / Dega / Periudha e studimeve :

UNIVERSITETI “FAN. S. NOLI” KORÇË

FAKULTETI I EDUKIMIT DHE I FILOLOGJISË

DEGA: HISTORI – GJEOGRAFI

BACHELOR NË HISTORI-GJEOGRAFI – 2010 -2013

MASTER PROFESIONAL – 2017-2019

UNIVERSITETI I TIRANËS

FAKULTETI I HISTORISË DHE I FILOLOGJISË

MASTER SHKENCOR NË GJEOGRAFI 2013-2015

Ku është punësuar:

BASHKIA DEVOLL

Pozicioni:

SPECIALISTE “ONE STOP SHOP”

Përshkrimi:
(Një përshkrim I shkurtër rreth eksperiencës tuaj të punësimit)

Pritet dhe pranohet çdo lloj kërkese dhe ankese nga popullsia, duke perfshire problematika te ndryshme, duke filluar qe nga vërtetimet e thjeshta, ne funksion te plotesimit te dolumentacionit për çdo lloj nevoje dhe deri te ankesat qe lidhen me shërbimet publike, me problemet kufijtare, me cënimin e pronave publike dhe private etj. Këto probleme apo kërkesa adresohen në zyrat perkatëse të cilat përgjigjen per secilën prej tyre duke monitpruar problematikën për të shkuar drejt zgjidhjes së saj.


EMRI: SUELA

MBIEMRI:  KOÇA (PICI)

FAKULTETI / DEGA / PERIUDHA E STUDIMEVE : i Mësuesisë (Edukimit dhe Filologjisë) / Gjuhë Angleze / 1994-1998

KU ËSHTË PUNËSUAR: Mësuese e gjuhës angleze në shkollën “T. T. Koço”, Korçë, në vitet 1998-1999

Aktuakisht pedogoge me kohë të plotë pranë Universitetit “F. S. Noli”

POZICIONI: Lektore (Dr.)

PËRSHKRIMI:

Pas diplomimit në vitin 1998 punava si mësuese e gjuhës angleze pranë shkollës artistike “T.T. Koço” gjatë periudhës shtator 1998-mars 1999, ku kam dhënë mësim në të gjitha nivelet e ciklit parauniversitar.

Që prej mars 1999 e në vazhdim punoj si pedagoge me kohë të plotë pranë universitetit “F. S. Noli” në departamentin e gjuhëve të huaja dhe jap mësim në programin e studimit Bachelor “Gjuhë angleze” dhe Master profesional “Mësues i gjuhës angleze.

Aktualisht mbaj titullin “Doktor i shkencave”


EMRI I STUDENTEVE : KATERINA BREGU DHE VANGJEL PALOLLI 
PROJEKTI : SHKOLLA VERORE E ORGANIZUAR NË SHKUP, MAQEDONI

Lexo te plote (pdf) (kliko)

     


EMRI I STUDENTES : FLORENTINA QORRI
PROJEKTI : IN BETWEEN
 


​​Lexo letren e plote (pdf) (kliko)

FOTO NGA EKSPERIENCA NE PROJEKT

     ​​​

Location (Map)

Lidhu me ne

Contacts

Rector
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Secretary of Rector
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Deputy Rector for curricula and academic management
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Deputy Rector for scientific research and project management
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator of University

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

All contacts