UNIKO NË MEDIA

EMISIONI "PERSPEKTIVË" ME TEMË: "HAPËSIRAT PËRTEJ RAJONEVE", I FTUAR REKTORI I UNIKO, PROF. DR. DHIMITRI BELLO

EMISIONI "AUDITOR ARSIMI" ME TEMË: "AKREDITIMI I UNIVERSITETEVE", I FTUAR REKTORI I UNIKO, PROF. DR. DHIMITRI BELLO

EMISIONI "AUDITOR ARSIMI" ME TEMË: "KËRKIMI SHKENCOR".

E FTUAR EDHE ZËVENDËSREKTORJA PËR SHKENCËN DHE PROJEKTET NË UNIKO, DR. BENITA STAVRE 

EMISIONI "FAKTOR"-I FTUAR REKTORI I UNIKO, PROF. DR. DHIMITRI BELLO

EMISIONI "MIRËMËNGJES" E FTUAR DEKANIA E FAKULTETIT EKONOMIK TË UNIKO, PROF. AS. DR. LEDINA ALOLLI

Emisioni "Auditor Arsimi" - "Matura Shtetërore"
I ftuar Prof. Dr. Ali Jashari, 20 Qershor 2020

Emisioni "Mirëmëngjes", i ftuar prof. dr. Ali Jashari - 6 Mars 2020

Emisioni "Mirëmëngjes", të ftuar studentët Vasil Ciko dhe Xhoana Dunolli - 29 Janar 2020

Emisioni "Mirëmëngjes", të ftuar studentë të programit "Edukim Fizik dhe Sporte", Erion Çepunaj dhe Megi Shkoza - 15 Janar 2020

EMISIONI "PERSPEKTIVË", HAPËSIRAT E ZHVILLIMIT TË PROGRAMEVE, TË FTUAR PEDAGOGË DHE STUDENTË TË FB - 10 JANAR 2020

EMISIONI "PERSPEKTIVË", DALLIMI I PROGRAMEVE MËSIMORE, TË FTUAR PEDAGOGË TË FEF - 10 JANAR 2020

Emisioni "Mirëmëngjes", i ftuar Prof. as. dr. Besnik Skënderasi - 27 Dhjetor 2019

Emisioni "Mirëmëngjes", i ftuar Msc. Olger Brame - 17 Dhjetor 2019

Emisioni "Mirëmëngjes", e ftuar Eriona Asabella, specialiste pranë Qendrës së Inovacionit në UNIKO - 11 Dhjetor 2019

Emisioni "Mirëmëngjes", i ftuar PhD Metin Venxha - 5 Dhjetor 2019 

EMISIONI "PERSPEKTIVË", I FTUAR REKTORI I UNIKO, PROF. DR. ALI JASHARI - 4 DHJETOR 2019

Emisioni "Mirëmëngjes", e ftuar prof. as. dr. Irena Nikaj - 21 Nëntor 2019

Emisioni "Mirëmëngjes", e ftuar znj. Elena Tona - specialiste biblioteke - 13 Nëntor 2019

Emisioni "Mirëmëngjes", e ftuar dr. Alba Kreka, 5 Nëntor 2019

Emisioni "Mirëmëngjes", e ftuar prof. as. dr. Ledina Alolli, 29 Tetor 2019

 

Emisioni "Mirëmëngjes", i ftuar prof. dr. Gjergji Pendavinji, 22 Tetor 2019

Emisioni "Reflex", i ftuar prof. dr. Ali Jashari, 16 Tetor 2019

Emisioni "Mirëmëngjes", i ftuar prof. as. dr. Gjergji Mero, 15 Tetor 2019