Sektori i Shërbimeve


Z. Kastriot Bala - Përgjegjës

Z. Petrika Jorgji - Specialist

Punonjës Shërbimi (11)