Sektori i Projekteve Kërkimit Shkencor dhe Digjitalizimit


(CV) Fotjola Stillo - Përgjegjës sektori

(CV) Elena Tona - Specialist për bibliotekën universitare

(CV) Eftiona Bylykbashi - Specialist për botimet

(CV) Elena Simaku - Specialist për projektet