TRI VEPRIMTARI SHKENCORE JUBILARE DHE PËRURUESE (Korçë, 19 prill 2021, ora 11.00, në sallën e videokonferencave dhe online në mjedise të tjera)

Lexo pdf (kliko)