Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Në datën 26 korrik 2022, ora 11.00 në mjediset e Universitetit Fan Noli Korce, do të zhvillohet një takim informues lidhur me kërkimin shkencor dhe rritjen e kapaciteteve.

👉Prof. Dr. Klodiana GORICA, si pikë kombëtare kontakti për Horizon Europe, veçanërisht për European Institute for Innovation and Technology (EIT), do të zhvillojë seancë informuese mbi mundësitë që kanë aktorët publike dhe private sikurse dhe shoqëria civile për të aplikuar dhe përfituar në fondet e Bashkimit Europian.
🔸Qëllimi i këtij aktiviteti është informimi, ndërgjegjësimi, ndarja e mendimeve mbi mundësitë dhe format e aplikimit dhe rrjedhimisht të përfitimeve që kanë aktorët lokalë nga këto fonde, si dhe me mundësitë e rrjetëzimit/networkut.

Leave a Reply