Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

DREJTUES E STAF AKADEMIK I UNIVERSITETIT TË REGENSBURGUT, GJERMANI VIZITUAN UNIVERSITETIN “FAN S. NOLI” ME QËLLIM DISKUTIMIN PËR FILLIMIN E BASHKËPUNIMIT MIDIS DY UNIVERSITETEVE 

Në datën 8 mars 2024 një përfaqësi e përbërë nga drejtues e staf akademik i Universitetit të Regensburgut, Gjermani vizitoi Universitetin “Fan S. Noli”.

Në këtë takim, ata u pritën nga zëvendësrektori për shkencën dhe projektet, prof. as. dr. Benita Stavre në mjediset e Rektoratit.

Diskutimi kishte në qendër bashkëpunimin ndërinstitucional. Në kuadër të shumëgjuhësisë (multilinguizmit) përfaqësuesit e Universitetit të Regensburgut shprehën interesin që studentët të kenë mundësi të njihen më nga afër me gjuhën dhe kulturën shqiptare, duke zgjedhur Universitetin tonë dhe qytetin e Korçës.

Gjithashtu ata treguan interes edhe për gjuhë të tjera që mësohen në Universitetin tonë, duke u ndalur në gjuhën rumune, pasi komuniteti rumun është edhe më i madhi në qytetin e Regensburgut.

Gjatë bisedës u fol edhe për shkëmbime të stafit e studentëve në kuadër të mobiliteteve Erasmus+ dhe për veprimtari të përbashkëta, ku studentët të shkëmbejnë përvoja e të njihen me njëri-tjetrin.

Universiteti i Regensburgut, Gjermani është një qendër kombëtare dhe ndërkombëtare e kërkimit dhe mësimdhënies me traditë në bashkëpunimin ndërkombëtar. Ai ka dymbëdhjetë fakultete me një shumëllojshmëri disiplinash.

Leave a Reply