• AKADEMIKËT - UNIVERSITETET TË KONTRIBUOJNË NË INTEGRIMIN E VENDIT DREJT BE-se

  • PËR HERË TË PARË NË UNIKO APLIKON PËR NJË PROJEKT JEAN MONNET

  • QENDRA E FORMIMIT TË VAZHDUAR ZHVILLOI SESIONIN E DYTË TË TRAJNIMEVE PËR MËSUESIT NË DETYRË

  • ZGJEDHJET NË UNIKO - INTERVISTË ME REKTORIN PROF. DR. ALI JASHARI

  • PROF. AS. DR. IRENA NIKAJ U ZGJODH PRESIDENTE E SHOQATË SOCIOLOGJIKE SHQIPTARE DHE INSTITUTIT SHQIPTAR TË SOCIOLOGJISË

Pages