• PROF. DR. DHIMITRI BELLO ZGJIDHET REKTORI I RI I UNIVERSITETIT "FAN S. NOLI", KORÇË

  • STAFI AKADEMIK DHE STUDENTËT ZGJODHEN ORGANET DHE AUTORITETET DREJTUESE TË UNIKO

  • KËSHILLI STUDENTOR FTOI NË NJË TAKIM KANDIDATËT PËR REKTOR DHE DEKANË TË UNIKO

  • 30 KORRIK - ZGJEDHJET NË UNIKO. INTERVISTË ME KRYETARIN E KIZ, DR. ADRIAN MAHO

  • UNIKO - KUOTAT PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021. INTERVISTË ME REKTORIN, PROF. DR. ALI JASHARI

Pages