Veprimtari Akademike

27-28  Maj 2011. Universiteti “Fan S. Noli”, Fakulteti i Bujqësisë, Korçë, në bashkëpunim me Universitetin Bujqësor të Tiranës, Universitetin e Prishtinës, “Hasan Prishtina”, kosovë,Universitetin Shtetëror të Tetovës, Maqedoni, Këshillin e Qarkut Korçë, Drejtorinë Rajonale të Bujqësisë Korçë, Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, Korçë, Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Korçë, me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Ministrisë së Bujqësisë, organizuan  Konferencën I Ndërkombëtare të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mjedisit.

25 Shtator 2015. Universiteti “Fan S. Noli”, Fakulteti i Bujqësisë, Korçë, në bashkëpunim me Universitetin Bujqësor të Tiranës, Universitetin e Prishtinës, “Hasan Prishtina”, Kosovë,Universitetin Shtetëror të Tetovës, Maqedoni, Drejtorinë Rajonale të Bujqësisë Korçë, Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, Korçë, Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Korçë, me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit rural dhe Administrimit të Ujërave organizuan Konferencën II Ndërkombëtare të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mjedisit.

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet