Tarifat e studimit  për vitin akademik 2016-2017

2016-2017 Bachelor-KP Master Profesional-KP Master i Shkencave-KP
Kursi Tarifa e studimit Tarifa e studimit Tarifa e studimit
Viti I 20000 60000 (30000 Sem I + 30000 Sem II) 75000 (50000 Sem I +25000 Sem II)
Viti II 20000 30000 Sem I 75000 Sem I
Viti III 20000    

 Procedura e pageses se tarifes se studimit nga vete studenti....kliko

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet