Ne vitin akademik 2016-2017 nuk ka ende kuota te percaktuara nga MAS per rregjistrime ne vit te pare, ne programet e studimit me kohe te pjesshme.

Nderkohe jane ne vazhdim kurset aktuale, ne programet e studimit si me poshte:

I - PROGRAME STUDIMI ME KOHË TË PJESSHME NË FAKULTETIN E BUJQËSISË

Për vitin akademik 2016-2017 në Fakultetin e Bujqësisë vazhdojnë programet e studimit me kohë të pjesshme:

  • PROGRAMI I STUDIMIT AGROUSHQIM

Diploma e lëshuar në këtë program studimi : " BACHELOR " në AGROUSHQIM

******Plani mësimor për programin e studimit me kohë të pjesshme është njësoj si dhe plani mësimor për programin e studimit me kohë të plotë,me ndryshimin që ky plan mësimor do të realizohet brenda 4 viteve akademike.

 

II - PROGRAME STUDIMI ME KOHË TË PJESSHME NË FAKULTETIN EKONOMIK

Për vitin akademik 2016-2017 në Fakultetin Ekonomik vazhdojnë programet e studimit me kohë të pjesshme:

  • PROGRAMI I STUDIMIT MENAXHIM

Diploma e lëshuar në këtë program studimi : " BACHELOR " në Menaxhim

******Plani mësimor për programin e studimit me kohë të pjesshme është njësoj si dhe plani mësimor për programin e studimit me kohë të plotë,me ndryshimin që ky plan mësimor do të realizohet brenda 4 viteve akademike.

 

III - PROGRAME STUDIMI ME KOHË TË PJESSHME NË FAKULTETIN E EDUKIMIT DHE FILOLOGJISË

Për vitin akademik 2016-2017 në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë vazhdojnë programet e studimit me kohë të pjesshme:

  • PROGRAMI I STUDIMIT GJUHË LETËRSI

Diploma e lëshuar në këtë program studimi : " BACHELOR " në Gjuhë-Letërsi

  • PROGRAMI I STUDIMIT CIKLI I ULËT

Diploma e lëshuar në këtë program studimi : " BACHELOR " në Ciklin e Ulët

  • PROGRAMI I STUDIMIT CIKLI PARASHKOLLOR

Diploma e lëshuar në këtë program studimi : " BACHELOR " në Ciklin Parashkollor

  • PROGRAMI I STUDIMIT HISTORI GJEOGRAFI

Diploma e lëshuar në këtë program studimi : " BACHELOR " në Histori-Gjeografi

 

******Plani mësimor për programin e studimit me kohë të pjesshme është njësoj si dhe plani mësimor për programin e studimit me kohë të plotë,me ndryshimin që ky plan mësimor do të realizohet brenda 4 viteve akademike.

 

IV - PROGRAMET E STUDIMIT ME KOHË TË PJESSHME NË FAKULTETIN SHKENCAVE NATYRORE DHE HUMANE

 Për vitin akademik 2016-2017 në Fakultetin Shkencave Natyrore dhe Humane  vazhdojnë programet e studimit me kohë të pjesshme:

  • PROGRAMI I STUDIMIT " INFERMIER I PËRGJITHSHËM "

Diploma e lëshuar në këtë program studimi : " BACHELOR " në Infermier i përgjithshëm

******Plani mësimor për programin e studimit me kohë të pjesshme është njësoj si dhe plani mësimor për programin e studimit me kohë të plotë,me ndryshimin që ky plan mësimor do të realizohet brenda 4 viteve akademike.

 

VI - PROGRAME STUDIMI ME KOHË TË PJESSHME NË FILIALIN E QYTETIT TË POGRADECIT

Për vitin akademik 2016-2017 në Fakultetin Ekonomik vazhdojnë programet e studimit me kohë të pjesshme:

  • PROGRAMI I STUDIMIT TURIZËM

Diploma e lëshuar në këtë program studimi : " BACHELOR " në Turizëm

******Plani mësimor për programin e studimit me kohë të pjesshme është njësoj si dhe plani mësimor për programin e studimit me kohë të plotë,me ndryshimin që ky plan mësimor do të realizohet brenda 4 viteve akademike.

 

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com