KËRKIMI SHKENCOR

UNIVERSITETIT "FAN S. NOLI"

Prej vitit 1996, Universiteti “Fan S.Noli” boton organin periodik të përvitshëm “Buletini Shkencor”, një pasqyrë e punës kërkimore shkencore, ku botohen kumtesa nga studiues, pedagogë të Universitetit të Korçës dhe universiteteve të tjera brenda dhe jashtë vendit. Buletini Shkencor përfshin serinë e shkencave shoqërore dhe serinë e shkencave natyrore.

Pedagogët e Universitetit “Fan S.Noli” kanë marrë pjesë në konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit, si dhe kanë botuar rreth 150 tekste mësimorë e libra të tjerë në ndihmë studentëve.

Universiteti “Fan S.Noli” ka organizuar vazhdimisht veprimtari shkencore me karakter rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar, ku kanë marrë pjesë shumë studiues nga universitetet e vendit dhe të huaja. Fakultetet dhe departamentet e Universitetit kanë hartuar dhe kanë udhëhequr projekte kërkimi me rëndësi për universitetin dhe rajonin në përgjithësi.

Universiteti “Fan S.Noli” i Korçës ka nënshkruar një sërë marrëveshjesh bashkëpunimi me rreth 20 universitete brenda dhe jashtë Shqipërisë. Prej vitit 2008 Universiteti “Fan S.Noli” është partner në projektin “Basileus” dhe ka shkëmbime pedagogësh e studentësh me 10 universitete partnere. Universiteti është partner edhe në projektet: Cross Border, Ceepus, Tempus.

Sektori i Projekteve dhe Kërkimit Shkencor

buletinishkencor@yahoo.com 

Për më shumë informacion mund të kontaktoni me:

Monika Thimo - Specialiste e Projekteve dhe Kerkimit Shkencor

e-mail: monika.shano @gmail.com

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 822 42580

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

 

Te gjitha kontaktet