QENDRA E KARRIERËS DHE ALUMNI - AKTIVITETE
 • 22 STUDENTË TË UNIKO U VLERËSUAN ME CERTIFIKATA VULLNETARIZMI

  Në datën 23 janar 2020, në mjediset e Qendrës së Karrierës dhe Alumnit në UNIKO u zhvillua ceremonia e ndarjes së certifikatave për 22 studentët e Universitetit “Fan S. Noli”, të cilët morën pjesë vullnetarisht në gjurmimin e Alumnit për vitet akademike 2017-2018 dhe 2018- 2019, pranë QKA-së. Në ndarjen e certifikatave, rektori i UNIKO prof. dr. Ali Jashari, përgëzoi studentët për pjesëmarrjen vullnetare në këtë gjurmim, të cilin e përfunduan me sukses.
  Specialisti i Qendrës së Karrierës dhe Alumnit, z. Romeo Terolli bëri një paraqitje të punës së studentëve, duke i falënderuar për përkushtimin dhe gatishmërinë që treguan.
  Studentët folën për mbresat pozitive që morën nga kjo përvojë e re dhe falënderuan Universitetin për këtë mundësi.

 • UNIKO “SJELL” NË KORÇË DITËN NDËRKOMBËTARE TË SPORTIT UNIVERSITAR

  Në datë 20 shtator 2019, Qendra e Karrierës dhe Alumni e Universitetit “Fan S. Noli” të Korçës në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Sportit Universitar, bashkinë e Korçës dhe një sërë bashkëpunëtorësh lokalë organizoi “Ditën Ndërkombëtare të Sportit Universitar” (IDUS), e cila ka për qëllim të krijojë një lidhje më të ngushtë midis universitetit dhe komunitetit. Në tryezën e rrumbullakët, që u zhvillua në mjediset e bibliotekës shkencore të Universitetit, rektori i UNIKO, prof. dr. Ali Jashari, falënderoi për praninë rektorin e Universitetit të Sporteve të Tiranës, prof. dr. Agron Cuka, presidentin e Federatës së Sportit Universitar, z. Besnik Veliu, përfaqësuesit e institucioneve partnere, pedagogët, studentët, si dhe sportistët që i kanë dhënë dhe vazhdojnë t`i japin emër sportit korçar dhe atij shqiptar. Presidenti i Federatës së Sportit Universitar, z. Besnik Veliu, falënderoi UNIKO për këtë organizim dhe në veçanti rektorin, prof. dr. Ali Jasharin, duke e nderuar me certifikatë mirënjohjeje për kontributin e çmuar dhe mbështetjen e sportit universitar. Gjatë bisedës ai vlerësoi rëndësinë që ka sporti për gjallërimin e jetës studentore në universitete dhe shprehu dëshirën që kjo ditë të kthehet në një traditë për Universitetin e Korçës. Në takim e mori fjalën dhe rektori i  Universitetit të Sporteve të Tiranës, prof. dr. Agron Cuka, i cili vlerësoi organizimin e të gjitha takimeve të kësaj dite. Më pas rekordmenia e atletikës shqiptare, znj. Luiza Gega, solli shembullin e saj si një sportiste e dalë nga auditorët e universitetit.

  Në vazhdim të kësaj dite u zhvilluan në mënyrë simbolike: pedalimi me biçikleta, një leksion i hapur mbi rëndësinë e sportit universitar, veprimtari sportive (futboll, volejboll dhe minifutboll), si dhe një veprimtari kulturore, ku ishte e pranishme dhe zëvendësministrja për Arsimin, Sportin dhe Rininë, znj. Lorena Haxhiu.

  Veprimtaritë e organizuara në kuadër të kësaj dite krijuan mundësinë për të shkëmbyer idetë, praktikat më të mira, sfidat dhe mundësitë brenda dhe përmes sportit universitar në të gjithë Shqipërinë.

 • UNIKO PREZANTOI NË “PANAIRIN E PUNËS 2019” OFERTËN E TIJ AKADEMIKE 2019-2020

  Në datën 17 maj 2019, Universitetit “Fan S. Noli” mori pjesë në “Panairin e punës 2019”, në të cilin ishin të pranishëm me stendën e tyre dhe biznese nga qarku i Korçës, shkollat profesionale, përfaqësues të institucioneve kryesore vendore, përfaqësues të projekteve bashkëpunuese në fushën e arsimit, formimit profesional dhe punësimit, si edhe zyrat vendore të punësimit.
  UNIKO prezantoi në këtë panair ofertën e tij akademike 2019-20120 nëpërmjet fletëpalosjeve informuese për programet e studimit të secilit fakultet, duke sjellë dhe shifra konkrete për numrin e studentëve të punësuar gjatë këtij viti në profesione të ndryshme. Stendën e vizituan mjaft pjesëmarrës, të cilët gjatë takimit me përfaqësuesit e UNIKO u njohën shkurtimisht me veprimtarinë dhe arritjet e këtij Universiteti.

 • WUS PREZANTOI BURSAT SUR-PLACE NË UNIVERSITETIN “FAN S. NOLI”

  Në datën 9 prill 2019, në sallën e konferencave “Teodor Laço” të Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë, World University Service of Germany (WUS), në bashkëpunim me Qendrën e Karrierës dhe Alumni të Universitetit “Fan S.Noli”, zhvilluan një takim, ku prezantuan bursat Sur–place për studentët e UNIKO.  
  WUS mbështet elitat studentore në vende të ndryshme të botës dhe kjo mbështetje në Shqipëri do të ofrohet për studentët e të gjitha programeve të studimit në universitetet shtetërore. Studentëve fitues do t’u ofrohet bursa me vlerën 250 euro në muaj, për 6 muaj praktikë në Shqipëri.
  Në këtë takim u sqaruan kriteret dhe procedura e aplikimit, dokumentacioni që kërkohet, data kur do të zhvillohet trajnimi i parë, njohuritë teorike që do të marrin studentët në trajnim dhe se si do të zhvillohen praktikat pranë institucioneve publike ose private. Për këshillim, në lidhje me aplikimin e studentëve, Qendra e Karrierës dhe Alumni në UNIKO ofron mbështetjen e saj të vazhdueshme për studentët që do të aplikojnë ose kërkojnë të mësojnë më tepër.

Pages